สำหรับสมาชิก

ผู้สมัครได้ส่งใบสมัครนี ้พร้อมจ่ายค่าสมัครสมาชิกชมรมแพทย์ผิวหนังเด็กแห่งประเทศไทยเป็นเงินสด จำนวนเงิน 1,000 บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน)
หรือ โอนเข้าบัญชี ชื่อบัญชี ชมรมแพทย์ผิวหนังเด็ก บัญชีออมทรัพย์ ธ.ไทยพาณิชย์ สาขา รพ.ราชวิถี เลขที่บัญชี 051- 254-8853 ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

กรุณาส่งเอกสาร ใบสมัครสมาชิกขมรมฯ และเอกสารการโอนเงินมาที่คุณ เขษมสุข ขุนทอง

E-mail: thongthong2000@hotmail.com