สำหรับสมาชิก

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมระยะสั้นโรคผิวหนังเด็ก Pediatric Dermatology 2019: Case-based approach

Last update: 06/10/2561


ดาวน์โหลดเอกสาร

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมระยะสั้นโรคผิวหนังเด็ก Pediatric Dermatology 2019: Case-based approach
วันที่ 23-25 มกราคม 2562
ห้องประชุม 370 ที่นั่ง ชั้น 13 อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
ผู้สนใจ สอบถามรายละเอียดและการลงทะเบียนได้ที่
คุณขวัญเดือน แผนเลียบ สำนักงานภาควิชากุมารเวชศาสตร์
ตึก สก.ชั้น 11 โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ ถนนพระราม 4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02-2564951, 02-2564971 แฟกซ์ 02-2564911
Email:panliab@hotmail.com