ข่าวประชาสัมพันธ์

Last update: 23/07/2563

Atopic Day 2020

Read more

Last update: 06/10/2561

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมอบรมระยะสั้นโรคผิวหนังเด็ก Pediatric Dermatology 2019: Case-based approach

Read more

Last update: 05/01/2561

เชิญสมาชิกชมรมแพทย์ผิวหนังเด็กแห่งประเทศไทยและแพทย์ผู้สนใจ เข้าร่วมประชุมวิชาการ Asian Eczema Master Class

Read more


เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง

Asian Pedderm

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศ

สมาคมแพทย์ผิวหนังแห่งประเทศไทย